ASPIRATION d.o.o. (dalje u tekstu: Popust.hr) omogućava i organizira promotivnu prodaju proizvoda/usluga u svoje ime i/ili kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranica www.popust.hr, na način da popust.hr i/ili Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode / usluge. Zaključivanje i ostvarivanje promotivne prodaje može biti bez uvjeta i pod uvjetom da se putem portala Popust.hr putem oglašene ponude u određenom vremenskom razdoblju treba prikupiti najmanje ugovoreni minimalni broj kupaca ili kupona za taj proizvod / uslugu.

Popust.hr ili Partner kao vlasnik proizvoda / usluge se obvezuje ugovoreni promotivni proizvod / uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva. Obveza Popust.hr-a je prema dogovorenim standardima poslovanja organizirati i provesti promotivnu prodaju proizvoda / usluge.

Popust.hr u većini slučajeva nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda / usluga koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda / usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje se nađu u ponudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje su oglašene u ime Partnera i koje Partneri pružaju odgovorni su isključivo Partneri čiji su proizvodi / usluge oglašeni. Popust.hr ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno oglašava i prodaje u ime Partnera.

Prilikom prodaje Popust.hr u ime Partnera daje potvrdu o uplati kupcu. Vlasnikom i izdavačem Potvrde smatra se određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač potvrde o uplati, Partner je u potpunosti odgovoran za sve eventualne ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. Kupca prilikom korištenja proizvoda i/ili usluga Partnera.

Potvrde iz prethodnog stavka služe kao dokaz o kupnji određenog proizvoda i uspješnom završetku promotivne prodaje putem portala Popust.hr i izdaju se na ime kupca ili na ime (korisnika) koje odredi kupac. Potvrde obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac za korisnika, oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kojem kupac može po uspješnom završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, mjesto i način na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, te po potrebi i druge podatke.
Sve Potvrde za kupnju ugovorenog proizvoda / usluge koje za Partnera izda Popust.hr, a koja je ispisana s internetskih stranica www.popust.hr, ili bilo koje internet stranice povezane s Popust.hr promocijske su Potvrde koje se nude kupcima ispod nazivne vrijednosti, i koje su podložne uvjetima i pravilima Popust.hr, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promocijskoj akciji.

Uspješnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se proda najmanje minimalan broj kupona ili kupaca za određeni proizvod / uslugu. Uvjet minimalnog broja kupona ili kupaca uvijek se navodi uz određenu ponudu a ako nije naveden smatra se da je dovoljna kupnja najmanje jednog kupona / kupca.

Rezervacijom / narudžbom promotivne ponude Kupac je suglasan da će njegova kartica biti naplaćena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspješna tj. ukoliko se proda (rezervira) minimalni broj kupona ili kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspješna rezervacija / narudžba neće biti naplaćena. Rezervacije / narudžbe promotivne ponude se zaprimaju jednokratno na cjelokupan iznos cijene.

Za kupnju bilo kojeg proizvoda / usluge, od Kupca kao korisnika zahtijeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. Registracija korisnika. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi se osigurao jednostavan pristup ispisu Potvrda o kupnji i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi jednostavnije uređivali ostale postavke i podatke za kupnju.

 

Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Potvrda o kupnji kod trgovaca kao Partnera:

·         Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ali se može odnositi i na troškove dostave, poštarine ili ostale manipulativne troškove.

·         Po narudžbi se u pravilu može koristiti samo jedna Potvrda, osim ako drugačije nije odredio sam Partner te su ti izmijenjeni uvjeti i oglašeni.

·         Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.

·         Niti Popust.hr niti Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu Kupcu.

·         Potvrda se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.

Svaka uporaba Potvrde koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde.

·         Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na potvrdi te valjanost potvrde nije moguće produžiti.

Ugostitelj je definiran kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i/ili piće na prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.
Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Potvrda za konzumaciju hrane i pića u ugostiteljskom prostoru kao Partneru:

·         U isključivoj je nadležnosti Partnera odrediti da li se Potvrda može kombinirati s bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih osoba.

·         Kuponi vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.

·         Popust.hr kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način.

·         Svaki pokušaj uporabe Potvrde suprotan uvjetima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da Potvrda postane nevažeća.

·         Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj odnosno rok iskorištenosti potvrde nije moguće produžavati.

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.popust.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao i razumio te izrazio svoju suglasnost i prihvatio Uvjete prodaje u cijelosti.