Uvjeti kupnje i prodaje

ASPIRATION d.o.o. (dalje u tekstu: Popust.hr) omogućava i organizira promotivnu prodaju proizvoda/usluga u svoje ime i/ili kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranica www.popust.hr, na način da popust.hr i/ili Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode / usluge. Zaključivanje i ostvarivanje promotivne prodaje može biti bez uvjeta i pod uvjetom da se putem portala Popust.hr putem oglašene ponude u određenom vremenskom razdoblju treba prikupiti najmanje ugovoreni minimalni broj kupaca ili kupona za taj proizvod / uslugu.

Popust.hr ili Partner kao vlasnik proizvoda / usluge se obvezuje ugovoreni promotivni proizvod / uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva. Obveza Popust.hr-a je prema dogovorenim standardima poslovanja organizirati i provesti promotivnu prodaju proizvoda / usluge.

Popust.hr u većini slučajeva nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda / usluga koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda / usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje se nađu u ponudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje su oglašene u ime Partnera i koje Partneri pružaju odgovorni su isključivo Partneri čiji su proizvodi / usluge oglašeni. Popust.hr ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno oglašava i prodaje u ime Partnera.

Prilikom prodaje Popust.hr u ime Partnera daje potvrdu o uplati kupcu. Vlasnikom i izdavačem Potvrde smatra se određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač potvrde o uplati, Partner je u potpunosti odgovoran za sve eventualne ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. Kupca prilikom korištenja proizvoda i/ili usluga Partnera.

Potvrde iz prethodnog stavka služe kao dokaz o kupnji određenog proizvoda i uspješnom završetku promotivne prodaje putem portala Popust.hr i izdaju se na ime kupca ili na ime (korisnika) koje odredi kupac. Potvrde obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac za korisnika, oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kojem kupac može po uspješnom završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, mjesto i način na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, te po potrebi i druge podatke.
Sve Potvrde za kupnju ugovorenog proizvoda / usluge koje za Partnera izda Popust.hr, a koja je ispisana s internetskih stranica www.popust.hr, ili bilo koje internet stranice povezane s Popust.hr promocijske su Potvrde koje se nude kupcima ispod nazivne vrijednosti, i koje su podložne uvjetima i pravilima Popust.hr, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promocijskoj akciji.

Uspješnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se proda najmanje minimalan broj kupona ili kupaca za određeni proizvod / uslugu. Uvjet minimalnog broja kupona ili kupaca uvijek se navodi uz određenu ponudu a ako nije naveden smatra se da je dovoljna kupnja najmanje jednog kupona / kupca.

Rezervacijom / narudžbom promotivne ponude Kupac je suglasan da će njegova kartica biti naplaćena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspješna tj. ukoliko se proda (rezervira) minimalni broj kupona ili kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspješna rezervacija / narudžba neće biti naplaćena. Rezervacije / narudžbe promotivne ponude se zaprimaju jednokratno na cjelokupan iznos cijene.

Za kupnju bilo kojeg proizvoda / usluge, od Kupca kao korisnika zahtijeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. Registracija korisnika. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi se osigurao jednostavan pristup ispisu Potvrda o kupnji i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi jednostavnije uređivali ostale postavke i podatke za kupnju.

Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Potvrda o kupnji kod trgovaca kao Partnera:

 1. Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ali se može odnositi i na troškove dostave, poštarine ili ostale manipulativne troškove.
 2. Po narudžbi se u pravilu može koristiti samo jedna Potvrda, osim ako drugačije nije odredio sam Partner te su ti izmijenjeni uvjeti i oglašeni.
 3. Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.
 4. Niti Popust.hr niti Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu Kupcu.
 5. Potvrda se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.

Svaka uporaba Potvrde koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde

 1. Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na potvrdi te valjanost potvrde nije moguće produžiti.

Ugostitelj je definiran kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i/ili piće na prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.

Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Potvrda za konzumaciju hrane i pića u ugostiteljskom prostoru kao Partneru:

 1. U isključivoj je nadležnosti Partnera odrediti da li se Potvrda može kombinirati s bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih osoba.
 2. Kuponi vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
 3. Popust.hr kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način.
 4. Svaki pokušaj uporabe Potvrde suprotan uvjetima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da Potvrda postane nevažeća.
 5. Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj odnosno rok iskorištenosti potvrde nije moguće produžavati.

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.popust.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao i razumio te izrazio svoju suglasnost i prihvatio Uvjete prodaje u cijelosti.