Uvjeti za suradnju

Uvjeti za suradnju i poslovanje s partnerima te korištenje portala Popust.hr u svrhu oglašavanja:

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Tvrtka Aspiration d.o.o. (dalje Popust.hr) pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni Popust.hr, na World Wide Web mreži Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. Popust.hr daje podršku partnerima u oglašavanju, obavlja prodaju, pruža zastupanje u prodaji, te po potrebi i dogovoru s partnerom organizira distribuciju i transport.

2. IZJAVA O ODGOVORNOSTI PORTALA POPUST.hr

2.1. Ove Uvjete za suradnju i poslovanje s partnerima te korištenje portala Popust.hr kao i Pravila o privatnosti portala Popust.hr partner i korisnik prihvaća prilikom pojedinačne registracije na portalu Popust.hr elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na portalu Popust.hr. Popust.hr poziva partnera i korisnika da obavezno pročita ove Uvjete i Pravila jer će se ista primjenjivati za korištenje usluga na portalu Popust.hr i u slučaju eventualnih nesporazuma.

2.2. Partnerima i Korisnicima usluga koje pruža Popust.hr smatraju se svi posjetitelji i registrirani korisnici.

2.3. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje partneri i korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju partneri i korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva partnera i korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi partner i/ili korisnik koji je unio podatke.

2.4. Korisnik izričito prihvaća da Aspiration d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje drugih članova ili trećih osoba, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose te osobe, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

2.5. Aspiration d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.popust.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

2.6. Stranica Popust.hr može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

2.7. Stranica Popust.hr zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.8. Aspiration d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja stranica Popust.hr, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.9. Aspiration d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika i partnera.

3. UGOVORNI ODNOS I UGOVOR PO PRISTUPU

3.1. Putem stranica Popust.hr nije dopušteno oglašavati i sklapati ugovore o prodaji:
• lijekova
• medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
• eksploziva
• duhanskih proizvoda
• oružja
• pornografskih ili erotskih sadržaja
• i ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.

Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih ovih Uvjeta poslovanja obvezuje da neće:
• stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
• kršiti zakone Republike Hrvatske i Europske unije, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
• mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu

• odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i Popust.hr te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
• negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
• manipulirati s cjenovnom strukturom popust.hr naknada odnosno troškova
• slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
• zaobići pravila portala Popust.hr suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu
• prenijeti svoj račun otvoren na portalu Popust.hr i korisnički broj trećoj strani bez saznanja i odobrenja portala Popust.hr
• distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi portalu Popust.hr ili interesima vlasništva korisnika portala Popust.hr
• prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

3.2. Popust.hr Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti portal Popust.hr na e-mail adresu info@popust.hr.
3.3. portal Popust.hr ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite portal Popust.hr na info@popust.hr.
3.4. portal Popust.hr zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima portala Popust.hr ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
3.5. Odnosi na portalu Popust.hr odvijaju se između Prodavatelja (partnera/oglašivača) i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice Popust.hr) uz trgovačko zastupanje Aspiration d.o.o. putem portala Popust.hr. Prodavatelj može biti registrirana pravna ili fizička osoba a Kupac može biti pravna i fizičke osobe (obrtnik – građanin – krajnji korisnik – potrošač). Portal Popust.hr izdaje račun kupcu u svoje ime i/ili za račun prodavatelja (ako je Popust.hr u ugovornom odnosu s partnerom kao trgovački zastupnik).
3.6. Odnosi s trgovačkim zastupnikom Aspiration d.o.o. koji svoje usluge pruža putem Internet stranice Popust.hr regulirani su Ugovorom o trgovinskom zastupanju koji partneri prihvaćaju registracijom a tekst ugovora mogu dohvatiti u svojim korisničkim sučeljima na portalu Popust.hr.
3.7. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na portalu Popust.hr, Aspiration d.o.o. s pozicije trgovačkog zastupnika ispunit će svoje obveze iz dogovorenih ugovora i ovih Uvjeta poslovanja.

4. UVJETI PLAĆANJA

4.1. Preduvjet za korištenje portala Popust.hr je uspješna registracija na portalu Popust.hr. Portal Popust.hr nakon registracije provjerava identitet pravnih osoba putem javnih registara i tvrtki za procjenu boniteta, kako bi utvrdili njihovo postojanje. Svrha toga je potpuna zaštita krajnjeg potrošača.
4.2. Nakon potvrđene registracije potrebno je potpisati Ugovor o trgovačkom zastupanju, koji se nalazi unutar korisničkog sučelja na portalu Popust.hr.
4.3. Portal Popust.hr obvezuje se da uplaćena sredstva Kupca proslijediti prodavatelju tek nakon potvrde da je roba Kupcu isporučena te po isteku zakonskog roka za reklamaciju od strane kupca. Potvrdu o primitku robe dostavlja dostavna služba elektroničkim putem. U ugovornom odnosu sredstva od kupnje se umanjuju za naknadu utvrđenu ugovorom između trgovačkog zastupnika Aspiration d.o.o. i registriranog partnera / oglašivača / prodavatelja / na portalu Popust.hr.
4.4. Aspiration d.o.o. naplaćuje naknade za usluge koje pruža Prodavatelju i Kupcu u tijeku postupka kupoprodaje. Iznosi naknadeugovaraju se ugovorom. Aspiration d.o.o. može bez najave korisnicima portala Popust.hr promijeniti iznos naknade. Za Prodavatelja i Kupca su važeće naknade koje su na snazi u trenutku dospijeća na naplatu.
4.5. Kupci na portalu Popust.hr koriste sve mogućnosti plaćanja koje portal Popust.hr ima u redovnoj ponudi. Plaćanje virmanom (HUB obrascem), općom uplatnicom, e-bankingom, kreditnim karticama i/ili pouzećem.
4.6. Troškovi koje nastaju za različite načine plaćanja, naknade za prijenos sredstava između banaka, provizija kartičara, za procesuiranje Internet Payment Gatewaya, i plaćanje pouzećem preuzima Aspiration d.o.o. Portal Popust.hr zadržava pravo da u bilo kojem trenutku odluku o troškovima plaćanja promjeni uz prethodnu najavu prema prodavateljima.

5. KOMUNIKACIJA IZMEĐU PORTALA POPUST.HR, PRODAVATELJA I KUPCA

5.1. Registracijom i pristupanjem portalu Popust.hr Prodavatelji potvrđuju komunikaciju zaposlenika portala Popust.hr putem e-maila, mobitela i telefona a vezano uz premet poslovanja.
5.2. Prodavatelj ukoliko dobije upit od kupca kroz komunikacijski kanal portala Popust.hr obavezan je pružiti tražene informacije kupcu u razumnom roku u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

6. ZAŠTITA PRAVA

6.1. Pristupom portalu Popust.hr i postavljanjem sadržaja na internet stranici Popust.hr Korisnik daje i jamči portalu Popust.hr neekskluzivno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo korištenja svih sadržaja koje je objavio bez naknade za portal Popust.hr da koristi sadržaje za svrhe objave na stranici Popust.hr.
6.2. Opći uvjeti Poslovanja propisuju uvjete i pravila za Prodavatelje i odnose se na korištenje Internetske stranice Popust.hr. Korištenjem Internetske stranice Prodavatelji iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice Popust.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki/zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Kupci i Prodavatelji su upoznati sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Aspiration d.o.o. te prihvaćaju da tvrtka Aspiration d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.
6.3. Tvrtka Aspiration d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Aspiration d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
6.4. Korištenjem ovih Internetskih stranica Prodavatelj potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.
6.5. Tvrtka Aspiration d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Kupce i Prodavatelje da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se Kupac i Prodavatelj prihvaća izmjene.

6.6. Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Aspiration d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
6.7. Svi materijali koji se nalaze na Popust.hr internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke Aspiration d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Aspiration d.o.o. je zabranjeno. Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.
6.8. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice Popust.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Aspiration d.o.o. ne jamči:

(a) za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice; ili

(b) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe objavljene i prodane preko ove internet stranice.

6.9. Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Aspiration d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
6.10. Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Aspiration d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.
6.11. Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Aspiration d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.
6.12. Tvrtka Aspiration d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Aspiration d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.
6.13. Popust.hr je registrirani žig tvrtke Aspiration d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.
6.14. Popust.hr je registrirana domena tvrtke Aspiration d.o.o.
6.15. Tvrtka Aspiration d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Aspiration d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
6.16. Tvrtka Aspiration d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Popust.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Aspiration d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Aspiration d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Popust.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem portala Popust.hr.
6.17. Sjedište tvrtke Aspiration d.o.o. je u Sesvetama-Grad Zagreb, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

7. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

7.1. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici Popust.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka tvrtke Aspiration d.o.o.
7.2. Tvrtka Aspiration d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice popust.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.
7.3. Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije tvrtka Aspiration d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.
7.4. Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@popust.hr
7.5. Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe popust.hr internetske stranice.
7.6. Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu popust.hr
7.7. Ovu izjavu o povjerljivosti podataka tvrtka Aspiration d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici popust.hr
7.8. Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.
7.9. Tvrtka Aspiration d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na popust.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija tvrtka Aspiration d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.
7.10. Tvrtka Aspiration d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
7.11. Osobne podatke će tvrtka Aspiration d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Tvrtka Aspiration d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.
7.12. Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži tvrtka Aspiration d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@popust.hr U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.
7.13. Kao uvjet kupnje tvrtka Aspiration d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje newslettera. Ukoliko Krajnji korisnik želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@popust.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.
7.14. Zaštitu podataka tvrtka Aspiration d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako tvrtka Aspiration d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s popust.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
7.15. Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti popust.hr Internetsku stranicu. Tvrtka Aspiration d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.
7.16. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na vjerodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastario.
7.17. Da osoba koja je dala pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posljedicu proizvodi prestanak članstva, dospijevanje svih neizmjernih obaveza nastalih za vrijeme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako daljnje prikupljanje podataka od osobe koja je pristanak povukla.
7.18. Podaci se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, matični broj, OIB, adresa, broj fiksnog i mobilnog telefona, broj bankovnog računa, email adresa i IP adresa svakoj pojedinog pristupa portalima.

8. REGISTRACIJA PRODAVATELJA

8.1. Svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba, kao i uredno registrirana pravna osoba može postati korisnik portala Popust.hr.
8.2. Fizičke osobe:
8.2.1. Fizička osoba postaje registrirani prodavač prihvaćanjem ovih općih Uvjeti Poslovanja i davanjem suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka, pozitivnim odgovorom na verifikacijski email i/ili potvrđivanjem identiteta putem poziva. Na taj način prodavač daje suglasnost da se prikupljeni podaci o email adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, obrade u svrhe koje su navedene u općim uvjetima poslovanja.
8.2.2. Fizička osoba web potvrdom općih uvjeta poslovanja prilikom registracije potvrđuje i pristanak na ugovor o trgovačkom zastupanju ako ga fizički nije potpisala. S pristankom ugovorne strane utvrđuju da je Aspiration d.o.o. vlasnik Internet stranice Popust.hr na kojoj ima poseban portal administratorski dio za partnere i Aspiration d.o.o. putem portala Popust.hr je u tom slučaju trgovinski zastupnik Nalogodavca (prodavatelja), a Nalogodavac (prodavatelj) je zainteresiran za usluge trgovačkoj posredovanja Aspiration d.o.o. preko portala Popust.hr.
8.3. Pravna osoba:
8.3.1. Pravna osoba postaje član potpisivanjem ugovora o trgovinskom zastupanju, a nakon što prođe sve dolje navedene korake registracije:
Prihvaćenjem Općih Uvjeta poslovanja i davanjem suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (pozitivni odgovor na verifikacijski email).
Popust.hr smije prosljeđivati registracijske podatke trečoj tvrtci u svrhu provjera ispravnost unesenih podataka i bonitetnih informacija.
Popust.hr administrator nakon dobivenih povratnih informacija finalno potvrđuje registraciju nakon kojeg prodavač dobiva potvrdu registracije na email adresu koji je unio prilikom registracije.
Registrirani korisnik – Prodavač mora prilikom registracije unijeti svoj žiro-račun kako bi Aspiration d.o.o. mogao prosljeđivati uplate od Kupaca umanjeno za naknade koje se obračunavaju prema sklopljenom ugovoru ili važećem cjeniku portala Popust.hr.
8.3.2. Ugovor o trgovačkom zastupanju pravna osoba mora dostaviti fizički ili poštom unutar 15 dana od potvrde finalne registracije na portalu Popust.hr. Po primitku ugovora o trgovačkom zastupanju Aspiration d.o.o. na portalu Popust.hr završava postupak registracije i odobrava vidljivost postavljenih proizvoda Prodavatelja i omogućava prodaju putem portala Popust.hr.

9. OBAVEZE PRODAVATELJA

9.1. Prodavatelji su u obavezi da sve vrijeme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korištenje portala Popust.hr, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim osobama. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu vlastitu odgovornost.
9.2. Sadržaj koji prodavatelji objave na portalu Popust.hr mogu sadržavati isključivo URL link ili internet adresu koja vodi na stranice u okviru Popust.hr. Popust.hr i Aspiration d.o.o. zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi portala Popust.hr.
9.3. Prodavatelji se obavezuju da sadržaj koji unose na portal Popust.hr neće biti može oglasnog, odnosno reklamnog ili promotivnog karaktera ali je potrebno imati odobrenje od vlasnika portala Aspiration d.o.o. Popust.hr ima pravo da od prodavatelja koji je unio, odnosno postavio sadržaj oglasnog (reklamnog ili promotivnog karaktera) suprotno ovoj odredbi, naplati komercijalni iznos naknade za učinjeno oglašavanje za period za koji je oglasna poruka bila dostupna na portalu Popust.hr. Prodavatelji se obavezuju da navedeni iznos isplati na račun Aspiration d.o.o., pod prijetnjom prisilnog izvršenja u roku od 7 dana od dana dostavljanje fakture.
9.4. Korisnicima portala Popust.hr se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generirao Aspiration d.o.o. i Popust.hr kao i da na bilo koji način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad.
9.5. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet portala Popust.hr kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Korisnici ne smiju da poduzimati radnje koje mogu dovesti do neodgovarajuće i pretjerane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja internet platforme Popust.hr.
9.6. Ovakve aktivnosti podliježu kaznenoj i materijalnoj odgovornosti.
9.7. Prodavatelj se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako prema Popust.hr-u tako i prema korisnicima portala Popust.hr.
9.8. Popust.hr nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje svojih korisnika kada je u pitanju upotreba portala Popust.hr, ali ima pravo u koliko smatra potrebnim provjeriti jesu li unosi ili sadržaji objavljeni od strane korisnika na portalu Popust.hr ili na nekoj drugoj platformi Aspiration d.o.o.-a u skladu sa svrhom te platforme.
9.9. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjeni Sustav sankcioniranja definiran u ovim Uvjetima poslovanja.

10. PRAVILA TRŽIŠTA

10.1. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije
10.1.1. Portal Popust.hr zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa portala Popust.hr u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi portala Popust.hr, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
10.1.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Aspiration d.o.o. i portalu Popust.hr zbog navedenog brisanja.
10.1.3. Popust.hr također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
10.2. Prodavač smije nuditi samo one proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu. Popust.hr ne obavlja provjeru niti snosi odgovornost za vlasništvo nad ponuđenim predmetom.
10.3. Istinita informacija o proizvodu koji se nudi
10.3.1. Prodavač je obavezan osigurati istinite informacije o ponuđenom predmetu i pružiti potpune informacije o isplati i isporuci.
10.3.2. Svi nedostaci u vezi s proizvodom i ambalažom ili pakiranjem moraju se navesti.
10.3.3. Prodavač je dužan objaviti svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji proizvoda na tržištu.
10.4. Zabrana višestrukog postavljanja
10.4.1. Zabranjeno je stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
10.4.2. Popust.hr zadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

11. NAKNADE I CJENIK ZA KORIŠTENJE portala POPUST.hr

11.1. Naknade se sastoje od:
• mjesečna / tromjesečna / polugodišnja i godišnja/ naknada za korištenje platforme i uvrštenje proizvoda na portal Popust.hr
• naknada po prodanom proizvodu
11.2. Naknade se ugovaraju pisanim ugovorom, telefonski ili usmeno ili se primjenjuje cjenik portala Popust.hr.
11.3. Popust.hr zadržava pravo izmjene Cjenika za korištenje portala Popust.hr bez prethodne obavijesti za prodavatelje i korisnike.
11.4. Važeći cjenik se nalazi na adresi www.popust.hr/cjenik
11.5. Prodavatelj je obavezan prema Kupcu fakturirati proizvod prema uvjetima koji su bili važeći u trenutku finalizacije narudžbe kupca na portalu Popust.hr.
11.6. Mjesečna naknada za korištenje platforme i uvrštenje proizvoda se naplaćuje unaprijed prije početka oglašavanja.
11.7. U slučaju da je prodavač u obračunskom razdoblju mijenjao paket za uvrštenje proizvoda, odnosno prešao iz jednog ugovorenog paketa u drugi novougovorenu cijenu plaća prije početka narednog mjesečnog razdoblja.
11.8. Naknada po prodanom proizvodu obračunava se u postotnom iznosu na osnovu ugovorenog postotka ili kategorije kojoj pripada proizvod sukladno definiranom cjeniku na portalu Popust.hr – www.popust.hr/cjenik
Pod prodanim proizvodom smatra se da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
– da je prodavatelj robu isporučio kupcu putem ponuđene dostavne službe od strane Popust.hr portala ili samog prodavatelja/oglašivača
– da je kupac potvrdio primitak pošiljke
– da je istekao važeći zakonski rok za reklamacije koji teče od dana isporuke robe kupcu.

Naknada se obračunava u trenutku isplate novca prema prodavatelju od strane Popust.hr-a na način da se vrijednost kupoprodaje umanji za iznos naknade. Iznos naknade obračunava se prema ugovoru ili po cjeniku koji je važeći u trenutku kupoprodaje ovisno što je povoljnije za prodavatelja/oglašivača. Vrijednost kupoprodaje umanjena za iznos naknade se uplaćuje na žiro račun koji je Prodavatelj unio u administracijskom dijelu za registraciju na portalu Popust.hr.
11.9. Refundiranje naknade
11.9.1. Naknade za korištenje platforme Popust.hr te unos i objavu proizvoda ili usluga se ni u kom slučaju ne refundiraju prodavatelju.

12. OTKAZIVANJE UGOVORA O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU

12.1. Aspiration d.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtjev za registraciju, članstvo, upotrebu portala Popust.hr ili korištenje drugih usluga Aspiration d.o.o. bilo kojem članu ili budućem članu u bilo kojem trenutku bez obrazloženja.
12.2. Prodavatelj može otkazati članstvo, u bilo koje vrijeme bez obrazloženja, pismenim putem sa kontakt podacima sa svoje registracije.
12.3. Prodavatelj kome je otkazana registracija zbog krivičnih dijela ili kršenja pravila općih uvjeta poslovanja nema pravo ponovo se registrirati kao prodavatelj.

13. DOSTAVA

13.1. Na portalu Popust.hr dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Aspiration d.o.o. za cijelokupan teritorij Republike Hrvatske i ostalig država, ali se može ugovoriti sa Prodavateljem i drugačiji način dostave.
13.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na portalu Popust.hr prodavatelju se šalje obavijest putem emaila.
13.3. Prodavatelj je odgovoran da u roku najkasnije 24 sata putem svog profila za Prodavatelje na portalu Popust.hr pripremi paket za dostavu te ispuni nalog prema dostavnoj službi gdje najavljuje točan datum, lokaciju i kontakt za preuzimanje robe.
13.4. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za siguran prijevoz robe.
13.5. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
13.6. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

14. REKLAMACIJE

14.1. Aspiration d.o.o. posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal Popust.hr komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.
14.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od datuma primitka pošiljke obavljene od strane dostavne službe Popust.hr-a ili samog prodavatelja/oglašivača.
14.1.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta.
U navedenim slučajevima povrata prema zakonu o zaštiti potrošača gdje nastaju dodatni troškovi dostave prilikom isplate prodavatelju uplata od Kupca bit će umanjena i za nove nastale troškove.
U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku Aspiration d.o.o. će Kupcu refundirati cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.
14.2. U slučaju da se povrat inicira izvan zakonskog roka Kupac je dužan organizirati povrat putem direktnog kontakta sa Prodavateljem. Portal Popust.hr se isključuje iz tog procesa.
14.2.1. Aspiration d.o.o. je ovlašten da u slučaju ne riješenih reklamacija u zakonskom roku, nakon provjere navoda žalbe, donese odluku u korist prodavatelja ili kupca.
14.3. Otklanjanje odgovornosti portala Popust.hr i društva Aspiration d.o.o.
14.3.1. Odgovornost Popust.hr-a odnosi se samo na odgovornost trgovačkog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz pojedinačnih Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. Popust.hr otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovačkog zastupnika iz Ugovora o trgovačkom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.