Zaštita i povjerljivost podataka

Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljive podatke koji se nalaze na Internet stranici Popust.hr i koji su prikupljeni korištenjem stranice ili pohranjeni u bazama podataka Popust.hr-a i društva Aspiration d.o.o.
Aspiration d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice Popust.hr pridržava se zakonskih propisa u cilju zaštite privatnosti svojih korisnika.
Molimo sve Korisnike da obavezno pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka i sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Popust.hr i društvo Aspiration d.o.o. prikuplja, na koji način i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@popust.hr

Pristupanjem ili upotrebom internet stranice Popust.hr, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se u potpunosti slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe podataka od strane Popust.hr internetske stranice i društva Aspiration d.o.o.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućuje se Krajnjeg korisnika da ne koristi internetsku stranicu Popust.hr te da ju bez odgode napusti i ne pristupa daljnjim stranicama i podacima.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Aspiration d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavom izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Zaštita i povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmjenjena izjava o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Popust.hr

Svaki Krajnji korisnik samostalno je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete nove izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Aspiration d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada Krajnji korisnik upiše i pošalje ili se uključi u određene aktivnosti na internet stranici Popust.hr, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Aspiration d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Aspiration d.o.o. ili njegov ugovorni Pružatelj usluga distribucije robe, također može od Krajnjeg Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu, zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznice u trenutku isporuke paketa prilikom preuzimanja robe osobno od strane Krajnjeg Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca, kuponima ili potvrdama koje se izdaju u internetskom načinu prodaje.
Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je samostalna odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, može mu se ograničiti pristup ili u potpunosti ne dopustiti korištenje te aktivnosti ili usluge.

Aspiration d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj niže navednoj točki i u situacijama kada to zahtijevaju pozitivni propisi i nadležne institucije.

Osobne podatke će Aspiration d.o.o. može koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Aspiration d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Aspiration d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka putem vlastitog korisničkog sučelja ili slanjem e-mail poruke na info@popust.hr U e-mail poruci Krajnji korisnik treba obavezno navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi promjeniti, nadopuniti, obrisati.

Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga na stranici Popust.hr, Aspiration d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativnih i Promocijskih e-mail poruka.

Ukoliko Krajnji korisnik ne želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@popust.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.
U svrhu zaštite podataka Aspiration d.o.o. poduzima razne mjere opreza kako bi se zaštitili osobni podaci. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Aspiration d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s Popust.hr Internetske stranice te nije i ne može biti odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Popust.hr i Aspiration d.o.o. preporuča Krajnjim korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun na internet stranicama Popust.hr. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate različita velika i mala slova zajedno sa brojevima te da minimalna duljina kreirane lozinke bude šest do osam znakova. Također, u svrhu zaštite povjerljivih podataka preporučamo da se lozinku periodično i izmijeni (minimalno jednom do dva puta godišnje).
Maloljetnici mlađi od četrnaest godina ne smiju koristiti internet stranicu popust.hr. Aspiration d.o.o. ne prikuplja i ne zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio internet stranica Popust.hr nije dizajniran sa svrhom privlačenja bilo koga tko je mlađi od četrnaest godina.

—————————————————————————————————————————————————————

PRAVILA PRIVATNOSTI  (GDPR zaštita)

Uvod

Izdavač Internet stranice www.popust.hr je društvo Aspiration d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kraljevečka 7, 10 361 Sesvete-Kraljevec, OIB: 98315727043. MBS: 081036749 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“, “mi”, “nas”, “naš”), ujedno Voditelj obrade podataka. www.popust.hr je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača te ostalih ponuđača proizvoda i usluga koji su registrirani i ovlašteni za prodaju istih.

Korisnik internet stranice www.popust.hr ili općenito usluga Aspiration d.o.o. je svaka pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila internet stranici www.popust.hr ili je koristila usluge stranice ili društva Aspiration d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Internet stranica podrazumijeva sve internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.popust.hr.

 

Općenito

Ova Pravila privatnosti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na praksu postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika te objašnjavaju načine prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka. U tvrtki Aspiration d.o.o. općeprihvaćeno je da su privatnost i zaštita osobnih podataka bitni našim korisnicima i zato se ovim putem želi dati na znanje da prikupljamo, koristimo i pohranjujemo osobne podatke.

Ova Pravila privatnosti primjenjuju se na bilo koju web stranicu pod domenom www.popust.hr koja je u vlasništvu Aspiration d.o.o. ili bilo koji pristup uslugama putem interneta, neovisno o tome koriste li korisnici za pristup računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi pametni uređaj.

Korištenjem internet stranica www.popust.hr , Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internet stranice www.popust.hr te svih ostalih usluga putem interneta i internet stranice www.popust.hr u skladu s istima. Pravo korištenja ovih internet stranica i usluga osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu internet mreže čime može doći do prekida usluga, usporavanja ili drugih događaja koji su izvan kontrole izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

 

Promjena Pravila privatnosti

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Pravila privatnosti.

Ako dođe do promjene Pravila privatnosti, a Korisnik nastavi koristiti naše usluge ili internet stranice www.popust.hr, smatra se da prihvaća Pravila privatnosti u izmijenjenom obliku.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje Pravila privatnosti važeća je prema trećima odmah po objavi na internet stranicama www.popust.hr. Svako korištenje predmetnih internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Pravila privatnosti, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Potičemo da svaki Korisnik obavezno pažljivo pročita Pravila privatnosti, kao i sva dodatna pravila, da bi saznao kako se postupa u vezi njegovih osobnih podataka svaki puta kada koristi naše usluge ili web stranicu www.popust.hr.

Važno je da Korisnik prati sva ažuriranja ovih Pravila privatnosti i drugih pravila korištenja web stranice i usluga. Iako ne postoji obveza, o pojedinim promjenama ovih Pravila privatnosti možemo obavijestiti Korisnike javnom objavom ili slanjem obavijesti putem elektroničke pošte. Najnovija verzija ovih Pravila privatnosti uvijek će biti dostupna na internet stranicama www.popust.hr , a Korisnik može provjeriti datum promjene kako bi znao kada je bilo zadnje ažuriranje.

 

Kako prikupljamo podatke?

Osobne podatke Korisnika prikupljamo kada nam ih Korisnik pošalje ili dopusti njihovo korištenje. Primjerice, putem obrasca na web stranici www.popust.hr, putem elektroničke pošte, telefonskim putem, poštom ili pisanim putem ili preko društvenih mreža putem kojih nas Korisnik može kontaktirati. U iznimnim slučajevima i kada Zakon to dopušta podatke Korisnika možemo dobiti i iz drugih izvora.

Koje podatke prikupljamo?

Kako bismo odgovorili na specifične upite Korisnika, personalizirali sadržaj Korisniku, prilagodili oglasne poruke u skladu s interesima ili ponašanjem Korisnika te općenito poboljšali korisničko iskustvo prikupljamo sljedeće podatke:

Podaci koje nam Korisnik izravno daje, a prikupljamo ih kroz obrasce na web stranici www.popust.hr, putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili telefonskim putem.

 • Ime i prezime
 • Tvrtku tj. naziv pravne osobe (ukoliko je korisnik pravna osoba)
 • OIB broj pravne osobe (ukoliko je korisnik pravna osoba)
 • Adresa, Poštanski broj,
 • Grad/Mjesto
 • Država
 • Email adresa
 • Broj telefona / mobitela
 • Poruka ili upit Korisnika
 • Narudžbe korisnika
 • Adrese za dostavu
 • Korisničko ime
 • Zaporku u šifriranom obliku
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno navodi u obrascima na internet trgovini
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno unese na svoj profil

Podaci o tome kako Korisnik koristi web stranicu www.popust.hr, koji uključuju podatke o uređajima i sustavima kojima Korisnik pristupa web stranici, poput vrste uređaja, vrste operativnog sustava, internetskog preglednika, IP adrese, piksela i druge podatke vezane uz sustave kojima Korisnik pristupa web stranici.

Statistički podaci zapisa koji putem kolačića prate ponašanje Korisnika na web stranici, a uključuju podatke o vremenu provedenom na web stranici, podatke dijagnostike i analitike, podatke o tijeku i koracima Korisnika na web stranici. Također, uključuju informacije i podatke o aktivnosti i interakciji Korisnika s web stranicom, koje koristimo za bolje razumijevanje potreba Korisnika ili mogućih problema, a u cilju poboljšanja iskustva Korisnika na web stranici. Više o tome kako koristimo podatke pohranjene u kolačićima pročitajte ovdje.

Podaci o korištenju elektroničke pošte koji podrazumijevaju vrijeme otvaranja odgovora poslanog elektroničkom poštom, broj otvaranja i broj klikova na odgovor poslan elektroničkom poštom. Podaci dobiveni od treće strane, koji podrazumijevaju podatke od Korisnika i iz drugih javno dostupnih izvora koje dopušta Zakon, primjerice od društvenih mreža te ih možemo kombinirati sa drugim podacima koje dobijemo od Korisnika.

Drugi podaci, koje možemo prikupljati o Korisniku, o njegovom korištenju web stranice www.popust.hr ili njegovom korištenju naših usluga, a čiju vrstu i način prikupljanja ćemo objasniti na mjestu gdje se prikupljaju te ih obrađivati uz privolu Korisnika. Korisnik može uskratiti pružanje određenih osobnih podataka, no to može imati utjecaj na mogućnosti korištenja određenih usluga. Pojedine podatke Korisnik je dužan ustupiti, a Aspiration d.o.o. kao voditelj obrade dužan obrađivati prema Zakonu.

 

Kako koristimo podatke?

Osobni podaci prikupljeni od Korisnika mogu se koristiti u sljedeće svrhe:

 • u vezi s korištenjem naših usluga, odnosno mogućnosti odgovaranja na specifične upite Korisnika.
 • radi kontaktiranja, što može uključivati i obradu podataka radi izrade ponude, prodaje, dostave i slično.
 • zbog poboljšanja općenitog korisničkog iskustva na web stranici, razumijevanju želja i potreba Korisnika i poboljšanja naših usluga.
 • pružanja relevantnijeg oglašavanja, odnosno isporučivanja oglasa koji su u skladu s interesima Korisnika ili se temelje na ponašanju i aktivnosti Korisnika na web stranici.
 • za slanje promotivnih obavijesti putem elektroničke pošte, poput obavijesti o posebnim ponudama, beneficijama za klijente, akcijama, popustima i edukativnih materijala.
 • za analitičke i statističke obrade kako bi bolje razumjeli kako Korisnici koriste naše usluge i web stranicu.
 • za istraživanje i analize tržišta i klijenata kako bi bolje razumjeli tržišne potrebe i više saznali o našim klijentima te im mogli ponuditi najrelevantniju komunikaciju i općenito bolju uslugu.
 • radi dijeljenja nužnih osobnih podataka s našim Ugovornim oglašivačima i dostavljačima u svrhu izvršenja kupoprodaje proizvoda ili usluga te dostave istih do kupaca.
 • radi dijeljenja osobnih podataka s našim Ugovornim izvršiteljima obrade podataka, poput naših IT i infrastrukturnih partnera,  marketinških partnera, knjigovodstvenog servisa i sl.
 • radi obrade koja je nužna prema Zakonu i drugih zakona koji nas to obvezuju.

U svrhu obrade osobnih podataka Korisnika koristimo aplikacije/platforme naših ugovornih izvršitelja podataka i s kojima imamo Ugovor o korištenju i zaštiti osobnih podataka:

– aplikacije/platforme koje koristimo služe kao poslovne aplikacije i mogu sadržavati i osobne podatke Korisnika, email komunikaciju s partnerima te potencijalnim i postojećim korisnicima naših usluga. 

 

Kako pohranjujemo podatke?

Podatke Korisnika pohranjujemo na vlastitim serverima lociranim u Hrvatskoj i na serverima ponuđača usluga u oblaku koji se nalaze u EU i SAD-u. Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i u svrhe koje ne izlaze iz svrha navedenim u ovim Pravilima privatnosti. U slučaju iznimne pohrane i obrade podataka, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima privatnosti Korisnik će prethodno o tome biti obaviješten. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Prema Zakonu podaci se čuvaju 10 godina, dok se prema Zakonu o računovodstvu računovodstveni podaci čuvaju 11 godina. Za više informacija o tome gdje i koliko dugo se pohranjuju podaci Korisnika molimo Vas da nas kontaktirate na info@popust.hr .

Kako štitimo osobne podatke Korisnika?

Osobne podatke Korisnika i njihovu zaštitu shvaćamo ozbiljno te trajno primjenjujemo odgovarajuće organizacijske, fizičke i tehničke mjere kako bi zaštitili sve osobne podatke koje prikupljamo.

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzeli smo niz mjera:

 • Pravilnik o zaštiti i obradi podataka klijenata Aspiration d.o.o.
 • Procjena rizika i sigurnosti informatičke opreme i servera na kojima se pohranjuju osobni podaci.
 • Upotreba sigurnih i pouzdanih servera za pohranu podataka.
 • Pažljiv i odgovoran izbor Izvršitelja obrade te potpisivanje ugovora o zaštiti podataka sa svim izvršiteljima obrade podataka.
 • Osposobljavanja zaposlenika o važnosti povjerljivosti, održavanja sigurnosti i privatnosti i postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika.
 • Imenovanje ovlaštene osobe (Službenika) za zaštitu i čuvanje osobnih podataka.

Osobne podatke Korisnika nećemo dostavljati, prodavati ili ustupiti trećim stranama, osim onima koji su navedeni u ovim Pravilima privatnosti te onima s kojima imamo Ugovor o zaštiti osobnih podataka. Podatke iznimno možemo dostaviti trećoj strani ako je to neophodno za zaštitu vitalnih interesa Korisnika, zakonski obvezno, potrebno u svrhu pravnih postupaka, izričito zatraženo od strane Korisnika ili neophodno za odgovor njegovom zahtjevu.

Osobne podatke za koje više ne postoji osnova ili privola za obrađivanje možemo zadržati u svrhe statistike ili čuvanja povijesti komunikacije, ali iste nećemo obrađivati niti na koji način te ćemo ih čuvati od bilo kojeg neovlaštenog pristupa ili upotrebe.

Bitno je istaknuti kako, bez obzira na mjere zaštite osobnih podataka koje poduzimamo, nijedno internetsko mjesto, elektronički prijenos, računalna mreža ili bežična veza nisu posve sigurni.

 

Prava Korisnika u vezi s osobnim podacima

Korisnik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju, osim vezano za one podatke koje prikupljamo s obzirom na Zakon. Ta prava podrazumijevaju:

 • Pravo na uvid u osobne podatke i svrhe njihove obrade
 • Pravo na izmjenu osobnih podataka
 • Pravo na brisanje osobnih podataka
 • Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade
 • Pravo na slanje osobnih podataka
 • Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka

Korisnik može svoja prava vezano uz osobne podatke provesti slanjem poruke na info@popust.hr ili putem kontakt obrasca na stranicama www.popust.hr .

 

Kontakt podaci

Ako imate bilo kakvo pitanje o obradi ili zaštiti osobnih podataka kontaktirajte nas na info@popust.hr ili na adresu Aspiration d.o.o., Kraljevečka 7, 10 361 Sesvete-Kraljevec.

U slučaju da smatrate da u vezi s vašim podacima ne postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR uredbom te ako isto ne možete riješiti u suradnji s nama, pritužbu možete podnijeti nadležnom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka.